Diş Eti Tedavisi

Diş Eti Hastalığı Nedir ?

Diş eti hastalığı dişi destekleyen dokuların (alveol kemiği, periodontal ligament, diş eti ve sement) iltihapsal hastalığıdır. Diş eti hastalığı sadece dişi çevreleyen yumuşak dokuyu içeriyorsa buna gingivitis, yumuşak dokuyla beraber alveol kemiği gibi daha derin dokularda da yıkıma yol açıyorsa buna periodontitis denmektedir.

Diş eti hastalıkları genellikle kötü ağız bakımı sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Diş etlerinde şişme, parlak kırmızı veya morumsu renk, diş etlerinde çekilme, kanama, ağızda kötü tat, dişlerde sallanma diş eti hastalıklarının belirtilerinden bazılarıdır.

Diş eti hastalıkları için belirli risk faktörleri mevcuttur. Bunlardan bazıları, kötü ağız hijyeni, sigara kullanımı, diabet, yaşlanma, kötü beslenme, bazı hipertansiyon, epilepsi ilaçları, uyumu iyi olmayan dental restorasyonlar,protezler vb..

Nasıl Tedavi Edilir ?

Diş eti hastalığı tedavisinin amacı dişler ile dişetleri arasında oluşan ceplerin eliminasyonunu sağlamak ve kemiğe ulaşan zararı durdurmaktır.

Cerrahi olmayan Tedaviler

Diş eti tedavisine başlamak için hastalık ne kadar ilerlemiş olursa olsun öncelikle cerrahi olmayan tedavi seçenekleri değerlendirilip uygulanmalıdır. Bu tedaviler diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirme işlemleridir. Diş taşı temizliği ile dişler üzerindeki bakteri ve tartarlar temizlenir. Kök yüzeyi düzleştirme işlemi ise genel olarak lokal anestezi altında dişlerin kök yüzeylerini pürüzsüz bir yüzey haline getirip tekrardan buralara bakterilerin tutunmasını engellemye yönelik bir tedavidir. İlaç tedavisi bu tedavilere alternatif olarak düşünülmemelidir. İlaç tedavisi gerektiğinde bu tedavilere destek olarak kullanılabilir. Cerrahi olmayan tedavinin amacı cerrahi yöntemlere başvurmadan iyileşme sağlamak olsa da bazı durumlarda yeterli gelmemektedir. Ancak herhangi bir cerrahi işlemden önce mutlaka cerrahi olmayan tedaviler uygulanarak ağızın bakteri yükü azaltılmalıdır. Cerrahi olmayan tedavi aynı zamanda operasyon sırasnda kanama kontrolünü kolaylaştırıp hekim ve hasta açısından daha konforlu bir operasyona imkan vermektedir.

Cerrahi Tedaviler

Cerrahi olmayan tedavilerin yetersiz kaldığı ileri diş eti hastalıklarında uygulanan bazı cerrahi diş eti girişimler:

Flap Operasyonu

Bu işlemde diş etlerin ufak kesiler ile kaldırılıp dişin kök yüzeyi tamaen açığa çıkarılmaktadır. Böylece daha etkili diş taşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirme işlemleri yapılabilmektedir.

Yumuşak Doku Greftleri

Bu işlemler genellikle diş eti çekilmelerini tedavi etmeye yönelik yapılmaktadır. Üst damaktan veya başka bir verici bölgeden bir miktar greft alınıp çekilmenin olduğu bölgeye eklenmesi işlemidir. Serbest diş eti grefti operasyonlarında genellikle amaç diş eti çekilmesini örtmekten ziyade dişleri ve dişetlerini temizlememizde önemli göreve sahip olan yapışık diş eti bölgesini oluşturmaktır. Subepitalyal bağ dokusu greftleri ise diş eti çekilmelerini örtmeye yönelik olarak kullanılmaktadır.

Kemik Greftleme

Bu işlem diş eti rahatsızlığı dişi çevreleyen kemikte yıkıma sebep olduysa uygulanmaktadır. Çeşitli kaynaklardan (insan, sığır, sentetik vs.) elde edilen kemik graftleri uygun olan yerlere eklenip dişe destek olarak diş kaybına engel olmaktadır.

Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

Bu işlem çeşitli biyouyumlu malzemeler kullanarak ( membran, emd vs) dokuların rejenerasyonunu amaçlamaktadır.

Diş Eti Estetiği

Güldüğümüz zaman normalden fazla miktarda görünen diş etleri,diş eti seviyelerindeki farklılıklar, diş etlerindeki renk değişiklikleri periodontal estetitik tedavi kapsamına girmektedir. Periodontal plastik cerrahi işlemleri ile eksik olan veya fazlalık gösteren diş eti dokularına yeni bir şekil ve pozisyon vermek mümkündür.

Diş Eti Rahatsızlığınız mı var?